Regulaminy

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!

Wybierz wygodną formę kontaktu - zadzwoń lub napisz

 • Polityka prywatności

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Ferax Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Łaska 197a (dalej „Administrator” ) będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną poprzez iod@gatta.pl

  1. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

   1. Odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przy pomocy formularza kontaktowego, na podstawie Państwa zgody – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   2. Realizacji łączącej nas Umowy, w której to sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
   3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:
    1. marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);
    2. działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
    3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
    4. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
    5. badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów;

   W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych Administratora), w zakresie i celu w niej określonym.

  3. Prawo do sprzeciwu
   1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w punktach I. ust. 3 lit. b) - e) opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa Dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz wobec przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody.
  4. Okres przechowywania danych
   1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
   2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.
  5. Odbiorcy danych
   1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmioty z naszej grupy kapitałowej; nasi partnerzy, czyli firmy, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. franczyzobiorcy i podmioty świadczące usług księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne agencje marketingowe itp.
  6. Prawa osób, których dane dotyczą
   1. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
    1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
    2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
    3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
    4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
    5. prawo do przenoszenia danych;
    6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  7. Informacja o przekazywania danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
   1. W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.